lailak

Laila Knutsen
Avdeling: 
Ledelse/Administrasjon
Mobiltelefon: 
461 71 017
Stilling E-mail
Økonomi- og regnskapssjef laila.knutsen@hummervoll.no
e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon