lailak

Laila Knutsen

Avdeling: Ledelse/Administrasjon

Stilling: Økonomi- og regnskapsansvarlig

E-post: laila.knutsen@hummervoll.no

Mobiltelefon: (+47) 461 71 017

e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon