janj

Jan Arvid Jensen

Avdeling: Ledelse/Administrasjon

Stilling: Teknisk sjef

E-post: jaj@hummervoll.no

Mobiltelefon: (+47) 978 74 097

e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon