Teknisk tegning

Ingeniørtjenester

Gjennom erfarne medarbeidere med bl.a. bakgrunn fra ingeniørselskap, materialselskap og inspeksjonsselskap, har Hummervoll utviklet et unikt arbeidskonsept for valg av produkt og metode, samt planlegging og estimering av aktivitetene / materialforbruk / utstyr for gjennomførelsen av arbeid. Styring og koordinering av selve jobben inngår også i dette konseptet.

Hummervoll har spesialisert seg på beskyttelse av betonggulv / ståldekk og streber etter å utvikle løsninger ut i fra kundens stadig økende behov for spesialtilpasninger.

Hummervoll påtar seg oppgaver innenfor prosjektering, design, planlegging og inspeksjon av gulvsystemer og dekksbelegg.

Eksempler på innsatsområder:

 • Byggekonstruksjon og varierende bæreevne til betonggulv fører over tid til at spenninger frigjøres og får som følge at sprekker og riss oppstår. 
 • Ut ifra beregninger og tilstand blir rett system valgt i en balanse mellom fleksibilitet, slitestyrke, slagfasthet, fargeekthet og overflatestruktur.
 • På ståloverflater vil utvidelseskoeffisienten innenfor et temperaturspekter være av vesentlig betydning for valg av produkt, produktsammensetning og leggemetode.
 • Hardt belastede områder krever andre systemer, og rømningsveier som underligger safety avdelingen er igjen et annet system.
 • Belegg for arktiske strøk krever andre belegg med høy temperaturtoleranse.
 • System for kjemisk industri, slakteri, parkeringsanlegg har andre beleggsegenskaper.

Samlet sett krever dette utarbeidelse av:

 • Design
 • Spesifikasjoner
 • Beregninger
 • Tegninger og dokumentasjon
 • Ingeniørstøtte til andre disipliner
 • Vurderinger, koordineringer og oppfølging av leverandører

Inspeksjon av egne og andres arbeid utføres av erfarne inspektører/supervisors og vi sertifiserer/godkjenner påføringsselskap der det er nødvendig.

e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon