Ingeniørtjenester

Gjennom erfarne medarbeidere med bl.a. bakgrunn fra ingeniørselskap, materialselskap og inspeksjonsselskap, har Hummervoll utviklet et unikt arbeidskonsept for valg av produkt og metode, samt planlegging og estimering av aktivitetene / materialforbruk / utstyr for gjennomførelsen av arbeid. Styring og koordinering av selve jobben inngår også i dette konseptet.

Hummervoll har spesialisert seg på beskyttelse av betonggulv / ståldekk og streber etter å utvikle løsninger ut i fra kundens stadig økende behov for spesialtilpasninger.

Hummervoll påtar seg oppgaver innenfor prosjektering, design, planlegging og inspeksjon av gulvsystemer og dekksbelegg.

Eksempler på innsatsområder:

 • Byggekonstruksjon og varierende bæreevne til betonggulv fører over tid til at spenninger frigjøres og får som følge at sprekker og riss oppstår. 
 • Ut ifra beregninger og tilstand blir rett system valgt i en balanse mellom fleksibilitet, slitestyrke, slagfasthet, fargeekthet og overflatestruktur.
 • På ståloverflater vil utvidelseskoeffisienten innenfor et temperaturspekter være av vesentlig betydning for valg av produkt, produktsammensetning og leggemetode.
 • Hardt belastede områder krever andre systemer, og rømningsveier som underligger safety avdelingen er igjen et annet system.
 • Belegg for arktiske strøk krever andre belegg med høy temperaturtoleranse.
 • System for kjemisk industri, slakteri, parkeringsanlegg har andre beleggsegenskaper.

Samlet sett krever dette utarbeidelse av:

 • Design
 • Spesifikasjoner
 • Beregninger
 • Tegninger og dokumentasjon
 • Ingeniørstøtte til andre disipliner
 • Vurderinger, koordineringer og oppfølging av leverandører

Inspeksjon av egne og andres arbeid utføres av erfarne inspektører/supervisors og vi sertifiserer/godkjenner påføringsselskap der det er nødvendig.

e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon