Produktguide

(Resultatet av filtreringen vises i listen nedenfor)

Produkt Standard tykkelse Bruksområde Materiale
HI PU Parkeringsdekk X 3,0 mm Utendørs parkeringsarealer Polyuretan
HI PU Parkeringsdekk 3,0 mm Innvendige parkeringsarealer Polyuretan
HI Nature Walk 3,0 - 4,0 mm Utearealer uten biltrafikk Polyuretan
HI Nature Soft > 4,0 mm Park- og lekeområder Polyuretan
HI Nature Drive 18 mm Utearealer med lett biltrafikk Polyuretan
HI EP Thermo W 20 mm Isfrie rømningsveier Epoxy
HI EP Terrazzo 6 mm Gulvarealer i representative bygg Epoxy
HI EP Tankbelegg 0,75 mm Beholdere for kjemikalier, rensanlegg, siloer Epoxy
HI EP Multicoat SL 2,0 mm Moderat til sterk belastede områder Epoxy
HI EP Multicoat 3,0 - 5,0 mm Sterkt belastede gulvarealer Epoxy
HI EP Floor Screed opptil 50 mm Dekksarealer med behov for avretting eller fall Epoxy
HI EP Flex Coat 3,0 mm Rømningsveier Epoxy
HI EP ESD STB 3,0 mm Moderat og sterk belastede områder Epoxy
HI EP ESD SL 2,0 mm Lett til moderat belastede gulvarealer Epoxy
HI EP Deck Coat 3,0 mm Moderat til sterkt belastede dekksområder Epoxy
HI EP Compact 3,0 mm Sterkt belastede gulvoverflater og vegger Epoxy
HI EP Coating 0,8 mm Moderat belastede gulvarealer Epoxy
HI EP Chips 0,5 mm Lett belastede gulvoverflater Epoxy
HI EP Betongmaling 0,35 mm Lett belastede områder og vegger Epoxy