Om Hummervoll Industribelegg

Om Hummervoll Industribelegg

Jordnære løsninger

Hummervoll Industribelegg har gjennom mer enn 30 års virksomhet opparbeidet seg et renommé som en anerkjent leverandør av tjenester til norsk olje- og gassindustri og andre kunder. 
Bedriftens kontinuerlige fokus på materiell og metode har resultert i dagens fremtredende markedsposisjon og bidratt betydelig til den generelle bransjeutviklingen.

HI produktene

Hummervolls produktspekter omfatter 19 forskjellige gulvsystemer og spesialprodukter som dekker nesten alle behov. Dessuten leverer bedriften betong- og akrylbaserte løsninger, samt en rekke kompletterende produkter.

Gjennom egne formuleringer og kontrollerbar lisensproduksjon styrer bedriften den videre utviklingen av sine produkter i takt med kundenes behov og myndighetenes krav.
HI produktene er også underlagt en kontinuerlig forbedringsprosess i henhold til helse- og miljømessige kriterier.

Ingeniørtjenester

Gjennom årenes løp har Hummervoll fått inngående kunnskap om kundenes anlegg og bygget opp gode faglige relasjoner. Slik kan bedriften skreddersy de rette løsningene, anbefale spesielle systemoppbygginger / tilslag og utarbeide individuelle leggeprosedyrer.

Bedriften påtar seg også oppgaver innen opplæring av personell, planlegging, oppsyn og inspeksjon.

Arbeidsutførelse

På grunn av et unikt produktspekter, etablerte leggeprosedyrer og godt dokumentert gjennomføringsevne har Hummervoll blitt markedsleder i sitt segment i Hordaland. Bedriften utvider nå sitt geografiske virksomhetsområde til å omfatte hele Norge.

e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon