KS

KS

Hummervoll er en leverandør av produkter og tjenester med en kvalitet som lever opp til kundens forventninger.

Bedriftens kvalitetsstyringssystem er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. 
(Klikk her for å laste ned sertifikatet)

 

Hummervolls kvalitets- og HMS-politikk

Kvalitet i Hummervoll Industribelegg AS betyr at alle leveranser tilfredsstiller det som er avtalt med kunden. 
All vår virksomhet skal gjenspeile våre grunnleggende verdier: 

Kundefokus – Kompetanse – Faglig stolthet - Samhold

 

Vi skal ha kundefokus og være proaktive

Vårt mål er å tilfredsstille kundens behov og forventninger. Ledere har et særlig ansvar for å etablere og vedlikeholde gode og effektive arbeidsprosesser som sikrer at kundens behov blir ivaretatt. Innenfor disse rammer har den enkelte ansvar for kvaliteten på eget arbeid.

 

Vi har et engasjert og profesjonelt samarbeid i alle ledd

Vår virksomhet krever gode ferdigheter og godt samarbeid. Det er ikke spisskompetanse alene, men samarbeid mellom pålitelige og engasjerte lagspillere som skaper resultater.

 

Vi tar vårt miljø- og samfunnsansvar på alvor

Vi vil til enhver tid etterleve krav og opptre innenfor de rammebetingelser som gjelder for oss, og være en positiv bidragsyter i arbeidet med å ivareta vårt ytre miljø og omgivelser for øvrig.

 

Vi har helse, trygghet og samhold som viktige suksesskriterier

Våre medarbeidere er engasjerte og har et godt samhold, og vi etterstreber til enhver tid tilrettelegging av arbeidssituasjon til beste for den enkelte arbeidstaker.

 

Vi skal alltid jobbe for å bli bedre

Vi skal jobbe for kontinuerlig forbedring av våre prosesser, produkter og tjenester. Dette omfatter arbeidsmetoder, kompetanseutvikling og utnyttelse av tilgjengelig teknologi.

e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon